I. Az adatkezelő adatai

Szolgáltató neve: Kreakert Kft.
Szolgáltató székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Árnyas u. 9.
Posta Cím/Iroda: 1012 Budapest, Lovas út 6. b
Céget bejegyző bíróság neve: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 16-09-015801
Telefon: +36-20/569-52-29
E-mail címe: info@kreakert.hu
Adószám: 24941530-2-16

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Jelenleg nem végzek olyan tevékenységet, amely indokolná adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Az Adatkezelési tájékoztató célja és jogcíme

Ezen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a jelen honlapon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és a honlap látogatóit tájékoztassa adatkezelési gyakorlatomról, hogy átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelek, mi alapján és miért teszem ezt.

Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR, 2016/679/EU); a továbbiakban: „GDPR”)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a blogban való hozzászólás, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

IV. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatok tárolásának időtartama és az adatkezelés jogalapja

1. Kapcsolatfelvételi űrlap

Név, email cím – Ezen a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Ezeket az adatokat a kapcsolat lezárásáig, hozzájárulás alapján kezelem.

2. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

Telefonszám, név – A honlapra kihelyezett telefonszám felhívásakor kapott adatok a további kapcsolattartás célját szolgálják. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentem el. Ezeket az adatokat a kapcsolat lezárásáig, hozzájárulás alapján kezelem.

3. Számlázás

Számlázási név és cím, a tranzakció száma, dátuma, a bizonylat tartalma, áfás számla esetén adószám (amennyiben megkaptam) – Valamelyik szolgáltatásom igénybevételéhez tartozó számviteli bizonylat kiállításához szükséges. Ezeket az adatokat a jogszabályokban előírt ideig, jogi kötelezettség teljesítése alapján kezelem.

4. Üzleti partnerek adatai

Név, e-mail cím, telefonszám – Üzleti kapcsolattartás céljából. Ezeket az adatokat az üzleti kapcsolat lezárásáig, törlési kérelemig, jogos érdek alapján alapján kezelem.

5. Blogon beérkezett hozzászólás

Név, email cím, hozzászólás – Ezeket az adatokat a törlési kérelemig, hozzájárulás alapján kezelem.

6. Sütik („Cookies”)

Jelen weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig tárolom, ill. amíg felhasználóként nem törlöd a böngésződből azokat

A cookie (süti) betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngésződnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék és kényelmesebbé tegyék a honlap használatát és segítsenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt kapjunk a látogatókról, amiket a felhasználói élmény javítására és a weboldal fejlesztésére tudunk felhasználni. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Személyes információkat nem tartalmaznak. Jelen weboldal látogatásakor (mint más weboldalak látogatásakor) egy apró fájl, úgynevezett „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépedre, mely többféle célt szolgálhat.

Egyes, általam használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), míg mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és a honlap bezárása után megszűnik, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépeden maradnak.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatsz, a korábbi látogatásaid során elhelyezett adatfájlokat törölheted, ennek pontos módjáról böngésződ útmutatója igazít el, melyeket a következő oldalakon találsz:
Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashatsz.

Ezen túlmenően lehetőséged van arra, hogy megakadályozd a sütik által a honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7. Webanalitikai mérések

A weboldal működésének optimalizálására – GA látogatottsági statisztika – 26 hónap

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általam használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépeden. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kapsz, amikor először az oldalra látogatsz, és jóváhagyásodat kérem ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásaid alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kapsz tájékoztatást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben meg szeretnéd akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatásodat az analitikához, használd ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretnéd, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg neked, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatod a hirdetések személyre szabását.

A cookie-k által a honlap használatodra vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az IP-címedet európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.

V. A személyes adatokhoz hozzáférhetők köre, az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága  

A megadott személyes adatokhoz a Kreakert Kft. munkatársai (megbízottjai) férhetnek hozzá feladataik ellátása során. A jelen tájékoztatóban megjelölt gazdasági társaságokhoz csak a feladatuk ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű adatot továbbítom. Csak kivételes esetekben adom át más adatkezelőnek a személyes adatokat (például ha bírósági eljárás során hivatalos úton vagy a rendőrségi eljárásban kérik ki az adatokat).

A személyes adatokat a lent megjelölt tárhelyszolgáltató által biztosított, bérelt szerverein, saját laptopomon, illetve bizonyos esetekben papíralapon tárolom. Megfelelő biztonsági intézkedések kialakításával gondoskodom a személyes adatok megfelelő védelméről, a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról és a téves nyilvánosságra hozatal ellen, például a szerveren történő adathozzáférés naplózásával, így ellenőrizhető, hogy az adatokhoz ki és mikor fért hozzá. Mindent megteszek annak érdekében, hogy megakadályozzam az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A személyes adatok kezelése kizárólag célhoz kötötten történik.

A megadott személyes adatokat a fenti pontokban leírtaktól eltérő célokra nem használom fel.
Személyes adatokat harmadik félnek, vagy hatóságok számára – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén adhatok ki.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

VI. Adatfeldolgozók, a személyes adatok továbbítása

Tárhelyszolgáltatás:
Cégnév: CodePlay Solutions Kft.
Székhely Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152H
Posta Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152H
E-mail: info@tarhelypark.hu
Telefon: +36-1/700-41-40
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

Emailek fogadása és küldése: 
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Hozzászólások spam ellenőrzése:
Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://automattic.com/privacy-notice/
(Hozzáférés a felhasználó által megadott névhez, email címhez, hozzászóláshoz, IP címhez és egy böngészőazonosító karakterlánchoz.)

Facebook oldal: 
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, hozzászólásához.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Pinterest:
Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország
Adatkezelési tájékoztató:: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

VII. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Jelen weboldal látogatói, ügyfeleim, partnereim jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • az általam kezelt adatokról és az adatkezelés céljairól
 • azok forrásáról, jogalapjáról
 • címzettek, adatkezelők, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Jogosultak továbbá

 • a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a helytelenül rögzített személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését kérni.
 • a személyes adatok törlését vagy visszavonását kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig meg kell őrzi.
 • élhetnek adathordozási-, és tiltakozási jogukkal

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött (a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségeimre) teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.
Amennyiben a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik hozzám, a a lehető leggyorsabban, de legkésőbb a kérelem kézhez kapásától számított 30 napon belül elektronikus úton adom meg a kért tájékoztatást. Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról írásban értesítelek, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, kérlek, vedd fel a kapcsolatot az info@kreakert.hu email címen.

Az adatkezelési elvek megsértése esetén, az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatod jogérvényesítési lehetőségeidet, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

Egyéb rendelkezések

Fenntartom a jogot, hogy jelen tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsam a weboldalon megjelenő tájékoztató által. Amennyiben olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanom kell, felülvizsgálom a tartalmat. Ha vállalkozásom tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetek be, ennek megfelelően kiegészítem ezen tájékoztatót. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

Close
Go top