Hatályos: 2015. május 25-től.

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva legyen a feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – a tiszteletben tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

I. A vállalkozás adatai:

Szolgáltató neve: KreaKert Kft.
Szolgáltató székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Árnyas u. 9.
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási száma:
Telefonszáma: +36-20/569-52-29
E-mail címe: info@kreakert.hu
NAIH szám:

Cégnév: Kreakert Kft.
Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Árnyas u. 9.
Posta Cím/Iroda: 1012 Budapest, Lovas út 6. b
Telefon: +36-20/569-52-29
E-mail: info@kreakert.hu
Adószám: 24941530-2-16
Céget bejegyző bíróság neve: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 16-09-015801

II. Általános rendelkezések:
A fenti vállalkozás személyes adatokat kezel működése során. Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi esetben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés.

Close
Go top